Snel zoeken:
Veroorzaken macht en bezit volgens deze tekst de hebzucht, de zondigebegeerten en de hoogmoed?

1-Johannes 2:16
Betreft: 1 Joh. 2:16

Vraag: Veroorzaken macht en bezit volgens deze tekst de hebzucht, de zondige begeerten en de hoogmoed?

Antwoord:
In deze tekst wordt niet over macht en bezit gesproken. Er wordt alleen aangegeven door welke drie zaken, drie begeerten, de wereld beheerst wordt. Het begeren van macht en bezit behoort tot deze drie begeerten en wel tot de laatste van de drie.