Snel zoeken:
Betekent dat dan alle mensen gered zijn?

1-Johannes 2:2
Betreft: 1 Joh. 2:2 (2)

Vraag: (a) Is Jezus Christus voor alle mensen gestorven? Zo ja, betekent dat dan dat alle mensen gered zijn?
(b) Wordt met 'voor onze zonden' gedoeld op de zonden van de IsraŽlieten, de zonden van de heidenen of de zonden van de hele wereld?

Antwoord:
(a) Het werk van de Heer Jezus is zo groot en zo volmaakt, dat alle mensen gered zouden kunnen worden. De uitgestrektheid van het werk komt uit in de volgende teksten: Joh. 3:16, 17; 6:51; 3:22; 5:18; 1 Tim. 2:6; 1 Joh. 2:1, 2. Hij is ten behoeve van alle mensen gestorven.

Gods wens is ook dat alle mensen zich bekeren en behouden worden: Hand. 17:30, 31; 1 Tim. 2:4, 2 Petr. 3:9. Daartoe laat Hij het evangelie aan alle mensen in de hele wereld prediken: Matt. 28:19; Mark. 16:15; Luk. 24:47.

Dit betekent echter niet dat alle mensen automatisch met God verzoend zijn. God laat de mens toeroepen: 'Laat u met God verzoenen' (2 Kor. 5:20). Helaas echter weigeren velen het aanbod van het heil aan te nemen. Ze verwerpen dan net als de FarizeeŽn de raad Gods voor zichzelf (Luk. 7:30) en dat betekent dat ze voor eeuwig veroordeeld worden: Rom. 2:4, 5; Openb. 20:11-15.

(b) Johannes schrijft aan bekeerde Joden en heidenen ofwel hij schrijft aan christenen. Met 'onze zonden' doelt hij dus op de zonden van ons als christenen. Het vervolg van het vers laat echter zien dat het werk van Christus voor alle mensen bedoeld is. God heeft de wereld liefgehad, zegt Joh. 3:16, opdat een ieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.