Snel zoeken:
c Discipelschap - 2

Komen tot de Heer Als zondaar redding - Matt. 11:28, 29;1 Ptr. 2:4.

Om te dienen Matt. 4:19 Komt achter Mij - vissers van mensen zijn.

Leren en volgen discipel is: leerling - volgeling - komt uit in de doop - Gal. 3:27.

Geen schoolbankensituatie

Leren - Matt. 5:2 (les); 11:28, 29 (voorbeeld erbij). Gezegde: Leringen strekken, voorbeelden wekken.

Volgen - 'doet Christus aan' - Rom. 13:14. Leerling van Rembrandt - zelfde stijl. Geen naäpers van Christus.

Werken en strijden prediken - Matt. 10:5-7.

werken - ieder zijn werk - Mark. 13:34
- 'Werk van de Heer' - 1 Kor. 15:58;
- Luk. 19:11 - ponden gelijk, beloning niet;
- Matt. 25:14 - talenten versch. loon niet strijden - spelers - kamp - 1 Tim. 1:18; 6:12;
- vijand - strijd - Ef. 6:12.

Lijden met de Heer kruis opnemen - Luk. 9:23; 14:27.
- 1 Petr. 2:21-23 wat anders dan juk;
- Matt. 5:11; 10:23-25 (!); Joh. 15:20;
- Hand 9:16 - ..hoeveel hij moet lijden.

Lijden om de gerechtigheid - 1 Petr. 3:14, 17.
Lijden als christen - 1 Petr. 4:16).

Verwachten, waken Matt. 24:42, 45-51.

Doet handel totdat ik kom Luk. 19:13.
Verkondigt u de dood des Heren totdat Hij komt 1 Kor. 11:26. Verzorg hem totdat ik terugkom Luk. 10:35. Houdt dat vast totdat Ik kom Openb. 2:25.

Man uit Luk. 10:35 Chinees schilderij. Man zat voor de deur van de herberg en keek uit of de Samaritaan er al aankwam.