Snel zoeken:
Genadeklanken

.....Er is geen hel
....Alle freonen binne hjir wolkom
...Een onsterfelijke ziel
...Even dom als die buschaufeur
000 Waarom de naam Genadeklanken?
006 Het woord des kruises
007 De kracht van Gods Woord
056 Het levendoel
058 The great Divide
060 De Verzekeringsagent
061 Stel niet uit tot morgen wat ge heden kunt doen
063 Hoe kom ik de wereld door
067 Het hoogste ideaal
078 Rotterdam Ahoy
080 't Is bij de wilde spinnen af
082 Herfstdraden
086 Denk om de bocht
088 Als de Etna uitbarst
089 Give me five minutes more
090 Keientrekkers
091 Is met de dood alles uit?
097 Als ik het wist..!
098 E' Pericoloso Sporgessie
102 George Churieges, koning der Parijse bedriegers
107 Bent u de Linie al gepasseerd
108 Uit het Oosten
112 U en de 'Flying Enterprise'
113 Zestig eeuwen Bal Masqué der mensheid
120 Geef
123 Faroek
127 Gered door eigen bloed
134 Geen plaats !!
135 Niet bang voor de dood.
145 Meer dan een rekensommetje
146 Had ik maar...
147 Fantast-Oplichter
154 Grand Repulse
155 Het water was zout!
156 Tanks in de nacht
159 In de hope des eeuwigen levens
162 Eén dag te laat, een woning verspeeld
171 Hij stierf voor de vrede van zijn land
172 De Grote Onbekende
174 Vestig u in deze stad
175 Czaar Peter in Zaandam
175 Meester, het komt wel in orde
190 Co-Co geeft U een lesje
192 Wonosobo - tevergeefs
204 Geen plaats
209 Ik wordt geëxecuteerd want ik heb een brood gestolen
211 Marathon Doodgelopen voor een goede tijding
212 Het beeld in 't marmer
220 Struggle for life
221 Ik volg de anderen niet na!
222 De dood komt ongevraagd en onverwacht!
227 De kloof zonder brug
228 Ook dit jaar nog
229 De verkeerde pas
230 Want met het hart gelooft men
231 Een onsterfelijke ziel
241 Dertien H.B.S-leerlingen besmet met T.B.C.
242a Uit de partij gestoten
242b Dierenliefde
245 De Bijbel heeft toch gelijk
246 Reveille
247 De lelijkste man van Pinerolo
254 De grootste bedrieger uit de sportwereld
257 Er is geen hel
263 Oude mensen moeten sterven
267 De Grote Trek
272 Is dat de zon?
273 De laatste aardbeving
275 Toch onder de maat
277a Blijf in de buurt tot morgenochtend
277b Attentie
278 Siste viator
288 Een geslaagde carrière en toch ongelukkig
291 Even dom als die busschauffeur
292 Rechte voren
305 Zekerheid van de behoudenis
306 Drie keer 306
311 Onze aanvoerde is Mackenzen
316 De grootste liefde
331 Is dit wel 2e klas?
334 Jeugdhoekje: Johnny en zijn viool
335 Vorm of werkelijkheid?
337 Bidden helpt
343 Een monstertocht
344 En de zee was niet meer
349 Gods vredesvoorwaarden
351 Strijdt om in te gaan
353 Levend dood
356 Genade
366 De krant kunt u niet missen, geen dag
368 Adieu Faas, ouwe jongen....
400 Het oog in de lucht
401 Morele herbewapening
426 Een anekdote over Huxley
437 De stem van het geweten
442 Eerste geneesheer van ziekenhuis... zonder doktersbul
489 Een oud verhaal
492 Man will live for evermore because of Christmas' day
498 Moet je daarvoor dan betalen?
622 Welke toekomst gaat de wereld tegemoet
624 Ontferm u....
625 De Zoon des mensen zal overgeleverd worden
626 Wie is de grootste?
627 Indien uw hand u tot zonde verleidt
628 Christelijke klikspanen
629 Vergeven
631 Het huwelijk een instelling van God
632 Kinderen zijn kandidaten voor de hemel
633 Met geld ontsluit je vele deuren, maar de hemelpoort niet
634 Terwille van Mijn naam
635 Salarisnivellering of genadeloon
637 Bespotten... geselen.... kruisigen.... opstaan....
638 Een goed plaatsje in de hemel
640 Een ezelpraatje
641 De grote schoonmaak van de Kerk
642 De vervloekte vijgenboom
643 Is u wel bevoegd?
644 Ten laatste zond HIj zijn Zoon
645 De man zonder bruiloftskleed
646 Belasting betalen of niet?
647 Met de dood is het uit....?
648 Wat is het grote gebod?
649 Wat denken jullie van de Christus?
651 Wee u, wee u, wee u... of welgelukzalig?
652 En gij hebt niet gewild
656 Hier zal geen steen op de ander gelaten worden
657 Dan weet ge dat de zomer nabij is...
658 Op een dag dat hij het niet verwacht....
659 En de deur werd gesloten
661 Over weinig trouw wezen?
662 Als de Zoon des mensen komen zal....
663 Overgeleverd om.... gekruisigd te worden
664 Alsjeblieft geen opschudding....
667 Ben ik het, Heer?
668 Dit is Mijn lichaam
669 Ik zal de herder slaan....
670 / 838 Indien het mogelijk is
671 Judas
672 Kijken hoe het afloopt..
673 Een schijnproces
674 Eer de haan kraait
676 Kiezen moet u, of u wilt of niet
677 En leidden Hem heen om Hem te kruisigen
678 Kom af van het kruis
679 Waarom?.... Daarom!
680 De toegang is open
681 Hij was bij de rijken in zijn dood
682 De dwaasheid van het ongeloof
683 Hij is geboren Hij is gestorven Hij is opgestaan
684 Jongelui opgelet
685 Ga dan heen.... Ik ben met u
687 Dommer dan de dieren
689 Hoe wit was mijn keeshond?
690 Steekpenningen in de oude tijd
696 Wanneer komt er nu eindelijk eens vrede?
698 Om Hal Lindsey kan men niet meer heen
703 De mens, wiens adem in zijn neus is
707 De kat bij daglicht knijpen
710 Over armbanden, oorringen en odeurflesjes
711 Ten leven opgeschreven
714/851 De kracht van de Bijbel
715 Wat één tekst uit de bijbel kan doen
716 Waardering voor de Bijbel
718 Het lied van de wijngaard
719 Wee of welgelukzalig
720 Het was me het jaartje wel
721 Wee mij, ik ga ten onder....
725 Hij kwam niet thuis, maar wel Thuis....
726 De Bijbel... meer dan uniek
726 Voor hetgeen zij vrezen, zult gij niet vrezen
728 De Bijbel... meer dan uniek
729 Als je ziel met eelt bedekt is
730 De almacht van God en de verantwoordelijkheid van de mens
730 De Bijbel... meer dan uniek
733 Licht in de duisternis
734 De Bijbel... meer dan uniek
734 Maar er is redding mogelijk!
736 Wist u....
737 En tenslotte.....
738 Dan zal de wolf bij het schaap verkeren...
740 Dankbaar voor een pak slaag
741 Heeft uw Christus er een oplossing voor?
742 Wordt het oude Babel een museumstad?
743 Drugs.... hoe kom je eraan, hoe kom je eraf?
745 De Bijbel... meer dan uniek
745 Waar is Babel gebleven? Een zandheuvel met ruïnes.....
746 De Bijbel... meer dan uniek
747 De Bijbel... meer dan uniek
747 Wat ieder christen zeker weten kan
748 Waarom de naam genadeklanken
749 Drie vragen over behouden worden
750 De specht en het onweer
751 De Bijbel... meer dan uniek
752 Commentaar op reacties
752 Haar zonden zijn haar vergeven
753 Hoe groter zondaar, hoe milder evangelie
754 Commentaar op reacties
756 Feestdagen......
757 De Bijbel... meer dan uniek
757 Hij stond op en volgde Hem
758 De Bijbel... meer dan uniek
758 Vrijspraak van schuldigen.... op grond van recht?!
759 Commentaar op reacties
759 De Bijbel... meer dan uniek
760 De Bijbel... meer dan uniek
760 Ze smakte zomaar tegen de grond
761 De Bijbel... meer dan uniek
762 Geloof? voor nu!
763 Vissen
763 Zonde van het geld
764 De Bijbel... meer dan uniek
766 De Bijbel... meer dan uniek
766 Geen reclame drukwerk
767 De Bijbel... meer dan uniek
769 De Bijbel... meer dan uniek
770 De Bijbel... meer dan uniek
770 Je verbaast je dagelijks over de slechtheid van de mensen
771 De Bijbel... meer dan uniek
772 De Bijbel... meer dan uniek
774 De Bijbel... meer dan uniek
774 In het begin schiep God
775 De Bijbel... meer dan uniek
775 Driemaal scheiding
776 De Bijbel... meer dan uniek
781 De Bijbel... meer dan uniek
781 Is de mens een half-fabrikaat?
783 We zijn geen automatische wasmachines
784 De Bijbel... meer dan uniek
790 Geen bewijs zonder geloof
790 Geloof oefenen of geloven?
792 Beveel gerust uw wegen
795 Wat hebt u daar boven?
796 Afwachten?
796 Om duidelijk te wezen
798 Om duidelijk te wezen
799 Om duidelijk te wezen
799 Waarom de een wel en de ander niet? Dat is discriminatie
801 Burton wilde leven
802 Ik, jij, hij, wij, jullie, zij
804 Eerst hulp... dan de les lezen
807 Hebzucht
809 De Bijbel... meer dan uniek
809 Die wolken, lucht en winden....
810 De Bijbel... meer dan uniek
811 Aanraken en aanraken is twee
811 De Bijbel... meer dan uniek
812 De Bijbel... meer dan uniek
812 Zonder, in, voor, met
812 Zou God wel tijd voor me hebben?
814 Met blijdschap geven we kennis
815 De Bijbel... meer dan uniek
816 De Bijbel... meer dan uniek
820 Discipline, hoe staat het ermee?
821 De Bijbel... meer dan uniek
822 De Bijbel... meer dan uniek
822 De Bijbel... meer dan uniek
823 De Bijbel... meer dan uniek
827 Bij welke kerk moet je nou wezen?
828 En toch geloof ik het niet
831 De Bijbel... meer dan uniek
832 De Bijbel... meer dan uniek
833 De Bijbel... meer dan uniek
833 Verwierp Jezus Christus het oude geloof?
834 De Bijbel... meer dan uniek
834 Is Jezus niet dezelfde gebleven?
835 De naam van Jezus doet mij denken aan oorlog
836 U is heden de Heiland geboren
838 Antwoord op reacties van lezers
839 Antwoord op reacties van lezers
840 Antwoord op reacties van lezers
842 Antwoord op reacties van lezers
842 Man, wat heb je nou op je nek?
843 Antwoord op reacties van lezers
844 Neem eens een kiekje van jezelf
844 Uilen naar Athene brengen
845 Antwoord op reacties van lezers
847 Het roer moet om
855 Bent u... gered?
856 Redding wilt u er meer van weten?
857 Hoe worden we gered?
857 Sta eens even stil bij het werk aan de weg
858 Betere tijden?
860 Gered worden... hoef je daar niets voor te doen?
861 Niet op grond van werken
862 Kun je weten gered te zijn?
863 Bunker of boog?
868 Wat zit er in uw body?
869 De Bijbel, ook voor 1992!
869 Hoe nieuw is nieuw?
870 Spreuken langs de snelweg
871 Antwoord op reacties van lezers:
871 Ook dit is maar tijdelijk
874 De taal van de molen
876 Leven en Licht
877 Niemand heeft ooit God gezien
878 Secht zicht? Gas terug!
878 Zie het Lam Gods...waar heeft die man het over?
879 De wereld moest Hem niet
879 Reactie van een lezeres
880 Oud en nieuw vieren
882 Zijn christenen sombere lui?
883 De chef maakt een fout, bediende krijgt schuld
883 Hij leidde hem tot Jezus
884 Geen reclamedrukwerk
886 Kom en zie
886 Reactie van lezers
887 Ik ben de stem van een roepen de in de woestijn
890 Uit m'n handen gegrist
891 Alle smoezen zijn al verzonnen, de politie controleert elke dag
893 Reacties van lezers
894 Lege lijst
896 De beste keus... de juiste keus
898 Lassen en solderen
899 Jezus Christus weet van optreden
901 Sinterklaas, kerst, oud en nieuw
902 Nog eens: Pablo Escobar
902 Reïncarnatie!? ...vergeet het maar!
903 Reactie op een brief van een lezeres
903 Veel leed onder mensen met tatoeage
904 Antwoord op een vraag
904 Hij moet meer, ik minder worden
905 Vijf mannen hebt u gehad
906 De enige schuldige
906 Zalig zij die niet zien, maar geloven
907 'De priester is goedkoper dan de psychiater'
907 Hoe belangrijk vindt men Jezus?
Alleen een uiterlijke opknapbeurt helpt niet
Als varkens op weg naar het abattoir
Antwoord op een brief
Arts zonder doktersbul
Bevat de Bijbel slechts verhalen?
Commentaar op reacties 1
Commentaar op reacties 2
De bemoediging die Paulus kreeg te Korinthe (Hd 18:9-11)
De essentie van het evangelie
De handen van God hoe kom je erin
De juiste naam voor God gebruiken?
Door de 'witte' dood gegrepen
Drie gekruisigden
Een kind van zoveel gebeden
Een last dragen
Geloof en moraal
Geloven en geloven is twee
Heeft Jezus Christus de wereld geschapen?
Het getuigenis van een Japanse jongeman
Het Woord van God blijft
Invuloefening.......
Maar blijven kloppen?
Niet alleen nodig, ook genoeg
U hoeft niet bang te zijn
Wat aan het vrederijk voorafgaat
Wat is uw vooruitzicht?
Wij wensen u veel geluk en voorspoed
Zijn we van nature zondaars?